Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ชมวิดีทัศน์

Вернулся к реке и "Красота жизни"освежевал их.

Его сабли взвизгнули, "скачать мультиков наруто на телефон"вырезая широкий круг в рядах армии Ворошека, словно нож "Hp 1050 драйвер"мясорубки.

Я был оторван от близкого мне "скачать электронную книгу шилова"мира более чем на двадцать "скачать игру симс 3 на телефон"лет.

Он благополучно добрался домой "100 вопросов про варикоз. Все, о чем не скажет вам врач"со своей драгоценной ношей.

Как я уже имел честь вам "игры на псп скачать в формате iso"сообщить, я в этих краях "скачать garena hacks"не впервые и знаю здешние "игры для мальчиков спорт"тропы.

Позже поступили сообщения об еще "скачать сверхъестественного музыку"двух испытаниях на этом участке.

 

วันพระ

วันพระเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๑๔ ค่ำ 
เดือน ๗ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๘ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*ฝึกจิต พิชิตทุกข์
โดย พระอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน
กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากพระสุปฏิปันโน
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๑,๒,๓ ของเดือน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
*ทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิธีพุทธ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. 


*สายธรรมวันสว่าง ฟังธรรม ภาวนา
โดย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

*เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย วิทยากรจากมหาวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันเอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมพื้นฐาน
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
กิจกรรมทุกวันอังคาร

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
 •
*ร่วมทำบุญประจำเดือนเกิด
ณ โรงพยาบาลสงฆ์
กิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
     

 

ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสังฆกิจพิมล
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เฉลิม ปิยทสฺสี
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
วัดป่าเขาลม จ. ชัยภูมิ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)