Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระหลวงปู่ฝาง จิตฺตคุตฺโต

คลิกเพื่ออ่านหนังสือ

И "скачать ютуб на компьютер"Римо предпринял вторую попытку.

Целая "скачать альбомом песни под гитару"бухта крепчайшего "бесплатные картинки скачать сталкер"сезеня.

В комнате Римо "версии скачать браузеры новая версия"зазвонил телефон, и Дара "программа для создания мелодии скачать"Вортингтон, не "скачать опера для айфон"подумав, удовлетворенно и "скачать песни лоя"расслабленно потянулась к трубке.

Он "карма карма скачать"осторожно втя-гивал "рамблер погода на месяц"ноздрями воздух.

Объясни-ка мне еще "скачать бесплатно личный электронный дневник"пяток загадок.

Я не подчиняюсь приказам белых, которые одеваются, как деревья.

 

วันพระ

วันพระเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๑๔ ค่ำ 
เดือน ๗ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๘ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*ฝึกจิต พิชิตทุกข์
โดย พระอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน
กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากพระสุปฏิปันโน
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๑,๒,๓ ของเดือน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
*ทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิธีพุทธ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. 


*สายธรรมวันสว่าง ฟังธรรม ภาวนา
โดย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

*เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย วิทยากรจากมหาวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันเอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมพื้นฐาน
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
กิจกรรมทุกวันอังคาร

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
 •
*ร่วมทำบุญประจำเดือนเกิด
ณ โรงพยาบาลสงฆ์
กิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
     

 

ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสังฆกิจพิมล
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เฉลิม ปิยทสฺสี
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
วัดป่าเขาลม จ. ชัยภูมิ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)