Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

โอวาท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อบรม ปฏิบัติ ธุดงควัตร คติธรรมคำสอน

คลิกเพื่ออ่านหนังสือ

Когда-то я "Как прогнать скуку" тоже так думала, заметила обезьяна, пока ветки, "Праздники" к которой я потянулась, не "Брат Иуда" оказалось на месте.

Ну, ладно, сказал "Колыбельная для волчонка" Джек и назвался.

Я не пытаюсь разговаривать "Итальянские салаты и закуски" с тобой нипочем.

Некоторые из нас сильнее "Муму Записки охотника" других, они лучше понимают свое царство, его "Битвы России" сильные и слабые стороны.

Город, такой как Италбар, может быть "Русь колыбельная Северная прародина славян..." приятным местом, "Русский бильярд Большая илл. энциклопедия" чтобы окончить странствия одного путешественника.

Он ничего "Вопрос ниже пояса Она" еще не выдал, даже на уровне обоняния.

И "Казачка" похоже, получает больше, чем дает.

Создается впечатление, что ответ "Что происходит с моим телом Книга для девочек" заключен в сочетании многих факторов, в каждом случае "Кто пасется на лугу" разных.

И это "Смерть в кожаном переплете" не только потому, что вы можете "Путь Нострадамуса" вызвать оружие, не дающее вспышки или "Анализ временных рядов и прогнозирование Учебник" организовать диверсию на звездолете с помощью своего мозга.

Римо "Дебютный репертуар позиционного шахматиста" не имел к убийству никакого отношения.

Так же и "Лукоморье" вы, Мак, "Автомобили Лада Гранта. Эксплуатация, обслуживание, ремонт" совершили множество глупостей, взявшись не за свое дело.

Хью остановился "Титаник плывет" и помассировал ногу.

 

วันพระ

วันพระเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๑๔ ค่ำ 
เดือน ๗ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๘ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*ฝึกจิต พิชิตทุกข์
โดย พระอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน
กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากพระสุปฏิปันโน
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๑,๒,๓ ของเดือน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
*ทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิธีพุทธ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. 


*สายธรรมวันสว่าง ฟังธรรม ภาวนา
โดย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

*เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย วิทยากรจากมหาวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันเอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมพื้นฐาน
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
กิจกรรมทุกวันอังคาร

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
 •
*ร่วมทำบุญประจำเดือนเกิด
ณ โรงพยาบาลสงฆ์
กิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
     

 

ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสังฆกิจพิมล
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เฉลิม ปิยทสฺสี
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
วัดป่าเขาลม จ. ชัยภูมิ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)