Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับประชาชนทั่วไป

คอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา "รู้ตื่นเบิกบาน" ประจำปี ๒๕๖๑

ณ วัดโรจนประภา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

สถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสัปปายะ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางวันปฏิบัติธรรม และพระวิปัสสนาจารย์
-วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
*วันที่ ๑ มีนาคม - ๔ มีนาคม #ปฏิบัติมาฆบูชา
วิปัสสนาจารย์: พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม 
-วันที่ ๔ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
วิปัสสนาจารย์: พระอาจารย์สุระ ปัญญาสาโร
-วันที่ ๑๑ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
วิปัสสนาจารย์:พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม 
-วันที่ ๑๘ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
วิปัสสนาจารย์:พระอาจารย์เฉลิม เตชวโร
-วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
วิปัสสนาจารย์:พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม
-วันที่ ๒๒ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
พระอาจารย์ประจักษ์ ยโสธโร

และเพื่อปรารภความเพียรอันเป็นธรรมแห่งการตื่น ขัดเกลากิเลส และสร้างบารมี ผ่านการถือเนสัชชิกธุดงควัตร คณะจะร่วมปฏิบัติธรรมโดยไม่นอนตลอดคืนสุดท้ายของทุกคอร์ส

*คอร์สเหมาะกับผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ซึ่งสามารถมาเรียนรู้ได้ที่บ้านอารีย์ได้ทุกวันที่มีการปฏิบัติเจริญสติ

 ท่านผู้สนใจและตั้งใจปฏิบัติธรรม สามารถสมัครได้ล่วงหน้าตามช่องทางดังนี้

๑ .สมัครด้วยตัวเอง (พร้อมรูปถ่าย ๑ ใบ) 
ที่มูลนิธิบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน (ใกล้ bts อารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
๒. สมัครผ่านกล่องข้อความเพจนี้ (อินบ๊อกซ์) โดยแจ้งรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบถ้วนดังนี้
-ระบุวันที่ ที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
-ชื่อ-นามสกุล /อายุ
-ที่อยู่ -เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้สะดวก
-โรคประจำตัว (หากมีโปรดระบุ)
-รูปถ่าย ๑ รูป (ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ)
-บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน 
**การสมัครช่องทางที่ 2 ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีที่เจ้าหน้าที่โทรฯ ติดต่อท่านกลับแล้วเท่านั้น**

#ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
-มีรถรับส่งจากมูลนิธิบ้านอารีย์ 
-ผู้ปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ พิจารณาอาหาร ๒ มือ และน้ำปานะตอนบ่าย (มูลนิธิฯจัดเตรียมไว้ให้)
-รายละเอียดและการเดินทางจะแจ้งมาภายหลังหลัง
**รับจำนวนจำกัด **
อนุโมทนาบุญปฏิบัติธรรมค่ะ

สอบถามรายละเอียด ๐๒ ๖๑๙๗๔๗๔,๐๒ ๒๗๙๗๘๓๘
ท่านสามารถใกล้ชิดสนิทกับเรายิ่งขึ้นโดยเพิ่มเพื่อนใน
Line ID : @baanaree
Instagram : baanaree

#มูลนิธิบ้านอารีย์ 
#สังคมแห่งสัมมาทิฏฐิ

 วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันจันทร์ที่ ๒๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสิริสุตวราภรณ์
   (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
   เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
   ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)